Skupinové poradenství

  • Při využití této varianty máte možnost rozebrat téma profesního vývoje spolu s ostatními účastníky a následně načerpat nové impulsy pro vlastní zamyšlení nad svou budoucí kariérou.
  • Forma semináře na téma profesního směrování, vhodné výstavby CV, motivačního dopisu a případných dalších nástrojů
  • Výstupy dle obdobného systému jako u individuálního poradenství
  • Cenové zvýhodnění oproti individuálnímu poradenství
  • Aktuální termíny naleznete zde

Komentáře nejsou povoleny.