Všeobecné informace

Místo konání školení

Naše školení se konají v prostorách naší společnosti na Praze 6. Učebna je vybavena projektorem a tabulí. Kapacita učebny je 8 účastníků, čímž je zaručena individualita každého školení.

Cena školení

Školení prováděná zkušenými lektory zahrnuje kancelářské potřeby, vydání osvědčení o absolvování školení, občerstvení, teplé a studené nápoje po celou dobu školení.

Doba školení

Školení standardně začínají od 9:00 a končí v 16:00 (pokud není uvedeno jinak). Školení je proloženo krátkými pauzami a přestávkou na oběd.

Postup rezervace školení

Po přihlášení na Vámi vybrané školení Vám bude emailem zaslána zálohová faktura. Po jejím uhrazení dojde k rezervaci školení. Účastnický poplatek musí být připsán na bankovní účet nejpozději do data uvedeného na zálohové faktuře. V opačném případě bude rezervace místa uvolněna dalším zájemcům. Po dohodě je možná i úhrada v hotovosti v den konání školení.

Podmínky zrušení

Každé zrušení školení je nutné oznámit písemně a to e-mailem na adresu academy@colorbee.eu. V případě zrušení školení minimálně 2 týdny před začátkem školení Vám bude vráceno 50% z ceny. V případě zrušení školení v období kratším 2 týdny před začátkem školení nárok na vrácení poplatku zaniká. Je však možné poslat již do rezervovaného školení za sebe náhradu. V případě, že se účastník nedostaví v den školení, poplatek automaticky propadá.

Konání školení

Colorbee s.r.o. si vyhrazuje právo přesunout data konání školení při vzniku situací, která nemůže ovlivnit (např. nemoc lektora, porucha elektrického proudu, zásah vyšší moci).
Colorbee s.r.o. si vyhrazuje právo neuskutečnit plánovaný termín školení při malém počtu uchazečů. V těchto případech bude s již přihlášenými sjednán nový termín školení.

Komentáře nejsou povoleny.